Vyberte svůj státVyberte svůj stát
Česká republika - bytové

Lepší kvalita vzduchu v interiéru - závazek firmy Tarkett v emisích VOC*

V současné době všechny podlahoviny vyráběné firmou Tarkett vykazují emise VOC nižší než 100 μg/m3 (TVOC po 28 dnech), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech. S podlahovými krytinami, které mají desetkrát méně emisí VOC než vyžadují platné evropské normy, se firma Tarkett stává vzorem pro snížení VOC v průmyslu výroby podlahovin. A ambice firmy Tarkett půjde co se emisí VOC týče ještě dále, protože cílem je zajištění lepší kvality vzduchu v budovách a domácnostech. Navíc firma Tarkett zavedla Tarkospray, unikátní lepidlo na vodní bázi, které zlepšuje podmínky pro kladeče při pokládce tím, že během ní významně snižuje emise. Tarkett připravuje další ekologické inovace s cílem zajistit svým zákazníkům nejlepší kvalitu vzduchu v interiéru.

*VOC: Volatile Organic Compound =  těkavé organické látky.
View our sustainability page