Vyberte svůj státVyberte svůj stát
Česká republika - bytové

Udržitelnost vývoje – Vaše vyvážená volba

 

Společnost Tarkett je lídrem ve výrobě zodpovědné vůči životnímu prostředí a v udržitelném vývoji výrobků.

Náš přístup je dát zákazníkům jednoduchou a jasnou informaci pro to, aby si mohli vybrat správnou podlahu, vyvážit svůj projekt se svými finančními možnostmi a s potřebou trvale udržitelných řešení.

Udržitelnost vývoje je něco, čím se řídíme v každodenní praxi při navrhování a výrobě našich výrobků. Zaměřili jsme se na čtyři klíčové oblasti, kde naši zákazníci mohou vyváženě vybírat:

pc_better_materials.jpg

Vyberte si tak, aby byly použity lepší suroviny – přírodní a obnovitelnévšude, kde to je možné
Firma Tarkett Vám předává detailní informace o našich podlahovinách a jejich obsahu, aby Vám umožnila vybrat si výrobky šetrnější vůči životnímu prostředí.
Aby Vám byla umožněna vyvážená volba, má nyní na sobě každý výrobek firmy Tarkett štítek, který ukazuje procento obsahu:
- přírodních a surovin
- recyklovaných surovin
- zda může být výrobek recyklován
- úroveň emisí VOC (TVOC v μg/m3 po 28 dnech)

pc_resource_stewardship.jpg

Vyberte si podlahovinu vyrobenou z méně zdrojů. Každý výrobek firmy Tarkett je vyroben na základě nejpřísnějších ekologických norem ve výrobních závodech certifikovaných podle ISO 9001 a ISO 14001, které jsou pravidelně hodnoceny nezávislými auditory co se týče ekologických rizik. Pečlivě sledujeme klíčové ukazatele naší spotřeby vody a energie, naší úrovně recyklace a produkce odpadů s cílem stále průběžně zlepšovat naše využívání zdrojů.

pc_people_friendly_space.jpg
  •  Zajistěte si bezpečnější, zdravější výrobky, které přispívají k pocitu pohody v prostorech přátelských k lidem. Tím, že si vyberete výrobek firmy Tarkett, sdílíte náš cíl zlepšovat kvalitu života zejména zlepšováním kvality vzduchu v interiérech budov a domů. Výrobky Tarkett:
    - přispívají k nejlepší kvalitě vzduchu v interiérech, která je na trhu podlahových krytin dostupná, a to díky emisím VOC, které jsou desetkrát nižší než požadují současné evropské normy- díky povrchovým úpravám jako je iQ a Topclean XP snižují používání chemických čistících prostředků a spotřebu vody a energie

  •  
pc_reuse_recycle.jpg

Opětovné využití a recyklace materiálů. Do recyklace se můžete také aktivně zapojit tím, že se přidáte k programu „Tarkett ReUse“ (opětovné využití), což je nejširší program průmyslové recyklace. Firma Tarkett od roku 1966 shromažďuje v různých zemích odpad z pokládky, který je recyklován v nových podlahových krytinách, a také recykluje podlahoviny na konci jejich životnosti do různých výrobků - od silničního značení po trubky. Společnost Tarkett ročně recykluje přes 77.000 tun. 

 

Štítky „Balanced Choice“ firmy Tarkett

poskytují jednoduché a jasné informace o složení našich výrobků pro naše zákazníky a o tom, jak mohou přispět k udržitelnému vývoji.  V oboru výroby podlahových krytin je tento štítek významná inovace a bude vyznačený na všech výrobkových informačních materiálech firmy Tarkett. Štítek používá procenta, aby u každého výrobku ukázal:
■  podíl přírodních a obnovitelných surovin
■ kolik recyklovaného materiálu obsahuje (zejména z odpadu vzniklého během výroby a při pokládce)
■ zda tento výrobek může být recyklován
■ úroveň emisí VOC (TVOC v μg/m3 po 28 dnech)

 

Lepší kvalita vzduchu v interiéru – závazek firmy Tarkett v emisích VOC*
V současné době všechny podlahoviny vyráběné firmou Tarkett vykazují emise VOC nižší než 100 μg/m3 (TVOC po 28 dnech), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech. S podlahovými krytinami, které mají desetkrát méně emisí VOC než vyžadují platné evropské normy, se firma Tarkett stává vzorem pro snížení VOC v průmyslu výroby podlahovin. A ambice firmy Tarkett půjde co se emisí VOC týče ještě dále, protože cílem je zajištění lepší kvality vzduchu v budovách a domácnostech. Navíc firma Tarkett zavedla Tarkospray, unikátní lepidlo na vodní bázi, které zlepšuje podmínky pro kladeče při pokládce tím, že během ní významně snižuje emise. Tarkett připravuje další ekologické inovace s cílem zajistit svým zákazníkům nejlepší kvalitu vzduchu v interiéru.
*VOC: Volatile Organic Compound = těkavé organické látky