Design pro život – cestou udržitelného designu

Design pro život – cestou udržitelného designu

V současné době tráví lidé převážnou část svého života v budovách. Proto je naším heslem "Design pro život" - pomáháme vytvářet zdravější, bezpečnější a uživatelsky přívětivější vnitřní prostory. Navrhujeme vysoce kvalitní, udržitelné produkty. Obzvláště neustále zlepšujeme ekologické a zdraví nezávadné certifikace našich produktů, usilujeme o vybírání materiálů, které jsou obnovitelné, recyklovatelné a přeměnitelné na nové produkty. Zavazujeme se, že se k zodpovědnému přístupu k přírodnímu bohatství - k pomoci uchovat přírodní zdroje, zmírnit klimatické změny a chránit vodní zdroje naší planety.

Uživatelsky přátelské prostředí

V kontextu neustále se rozrůstající urbanizace se stává stále čím dál více důležitějším vybudovat zdravé prostředí. Společnost Tarkett je odhodlána vyvíjet řešení, která zvýší kvalitu života a pohodu ve vnitřním prostředí. To je zvlášť důležité, když uvážíme, že strávíme 90% našeho času uvnitř budov.
Kvalita vnitřního ovzduší:
Společnost Tarkett nabízí produkty s emisemi TVOC 10 až 100 krát nižší než ty nejpřísnější normy. 96% našich podlah má nízké TVOC.

Zdraví neškodné komponenty: Od roku 2010 společnost Tarkett aktivně vyvíjí alternativy k ftalátům a investuje do výzkumu a vývoje. V současné době jsou všechny vinylové produkty Tarkett vyrobené v EMEA téměř 100% bez ftalátu.
Komplexní hodnocení: V současnosti 96% materiálů používaných v našich produktech průběžně hodnotí třetí strana podle kritérií Cradle to Cradle®. Naším cílem je 100% do roku 2020. Tarkett optimalizuje výběr materiálu podle rámce hodnocení Cradle to Cradle®. iQ One, podložka pod koberce Desso Ecobase®, Originale Linoleum a iD Revolution dosahují zlaté úrovně certifikace Cradle to Cradle®.
Snadná instalace a údržba: Při ekologickém navrhování našich produktů zohledňujeme také klíčové přínosy udržitelnosti po celou dobu životnosti našich produktů:

- Snadná instalace a demontáž
- Snadná a udržitelná údržba

Zachování přírodního bohatství

Rostliny, lesy, voda, skály a půdy, které nám poskytují životně důležité produkty a služby, které potřebujeme k přežití, včetně čistého vzduchu, vody, potravin, energie a míst k životu.
K zachování přírodního bohatství musíme zodpovědně spravovat produkty a služby, které nám příroda poskytuje, nahrazovat fosilní paliva obnovitelnou energií, provádět opatření na ochranu klimatu a opětovně využívat materiály, abychom ochránili drahocenné přírodní zdroje.

71% našich surovin je buď recyklováno, rychle obnovitelných nebo v přírodě hojně dostupných. Do roku 2020 máme za cíl dosáhnout 75%.

V Evropě je více než 60% našeho dřeva certifikováno FSC® (Lesní certifikace) nebo PEFCTM (Program pro schvalování lesních certifikací).
Dnes je 67% výrobních míst vybaveno uzavřenými vodními smyčkami nebo nespotřebují žádnou vodu. Do roku 2020 chce společnost Tarkett dosáhnout 100%.

Do roku 2020 snížíme emise skleníkových plynů na našich výrobních místech o 20% ve srovnání s rokem 2010 (v ekvivalentu CO2 na produkt vyrobený na metru čtverečním). Lze toho dosáhnout prostřednictvím opatření pro energetickou spotřebu, jakož i dodávky ekologické elektřiny nebo místní výroby.
Solární panely jsou instalovány v naší výrobně koberců v Dendermonde (Belgie) a v Goirle a Waalwijku (Nizozemsko), stejně jako na střeše jedné z našich klíčových kancelářských budov v Narni (Itálie).