INSTALACE TVRDÉ PODLAHY

INSTALACE TVRDÉ PODLAHY

Díky novému úhlovému systému se dvěma zámky se nyní parketové a laminátové podlahy montují velmi snadno a je k tomu zapotřebí jen pár nástrojů:

  • pilka
  • tužka
  • svinovací pásmo
  • vysavač

 

1. Krok – příprava podkladu

Pro bezproblémový průběh montáže je důležité připravit povrch, na nějž budete podlahu pokládat. Protože se jedná o plovoucí montáž, lze dřevo a laminát klást na stávající krytinu jako např.:

PVC nebo linoleum

  • parkety
  • laminát
  • dlaždice
  • tenký koberec

Lze je klást i přes podlahové topení.

Nejdůležitější je, aby byl podklad suchý, rovný a čistý. Případné nerovnosti vyrovnejte a vždy použijte podložku. Existují různé typy podložek: například u podkladů jako beton, které mají vyšší obsah vlhkosti, je nutno použít izolaci proti vlhkosti. Bydlíte-li v bytovém domě, je dobré zvážit podložku, která tlumí hluk. Nebo obojí!


2. Krok – příprava krytiny

Je důležité nechat krytinu, aby se přizpůsobila teplotě místnosti, v níž bude pokládána. Nejlepší je ponechat ji v dané místnosti v uzavřených obalech alespoň 48 hodin před montáží.


3. Krok – pokládka krytiny

 

ROZVRHNĚTE SI POKLÁDKU

Obecné pravidlo zní, že prkna (dílce) se instalují ve směru světla z hlavního zdroje osvětlení. Je-li místnost úzká, např. chodba, měly by dílce směřovat podél delší strany místnosti bez ohledu na směr osvětlení.

Po změření místnosti a započtení dilatační spáry široké 8 až 10 mm podél všech stěn dbejte o to, aby celá poslední řada byla širší než 5 cm a aby dílec na konci každé řady byl delší než 30 cm (u dlouhých prken 50 cm).

Tip: používáte-li ruční pilu, vždy dílce řezejte dekorem dolů, abyste nepoškodili jejich viditelnou stranu. U kmitacích pil obvykle platí opak, závisí to však na typu pilového listu, který použijete.

Doporučení: při montáži parket ve velkých prostorách (délky nebo šířky 10 m) nebo komunikačních místnostech, kde nezle použít dilatační přechody, sníží montáž lepením riziko zkroucení.

 

NAMONTUJTE KRYTINU

Otevřete několik krabic dílců a roztřiďte je tak, aby k sobě ladily:

  • Dřevo je přírodní produkt a všechny dílce jsou jiné, proto dbejte, aby byly dílce se suky a přírodními rozdíly v barvách rozmístěny v místnosti rovnoměrně.
  • Laminát má tištěný vzor, který se opakuje každých 10 dílců (počet se liší podle konkrétního výrobce a kolekce), proto byste neměli klást podobná prkna vedle sebe.

 

Položte první řadu podél stěny a nezapomeňte použít distanční vložky okolo celé místnosti tak, abyste dodrželi dilatační spáru. Dřevěné a laminátové podlahy (vyrobené z 80 % ze dřeva) se pohybují v závislosti na změnách teploty a vlhkosti v místnosti – bez dilatační spáry by se mohly zkroutit.

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Jakmile jsou dílce navzájem spojené zámky, vyjměte distanční vložky a namontujte rohové lišty, které dilatační spáry zakryjí a dodají vašemu interiéru na eleganci.

Zkrátka: montáž dřevěné a laminátové podlahy je snadná! Zde je pět věcí, na něž byste neměli zapomínat:

1. Podklad musí být rovný, čistý a suchý.
2. Nespěchejte – krytina se musí aklimatizovat po dobu 48 hodin.
3. Montáž si předem pečlivě naplánujte, aby vás v jejím průběhu nic nepřekvapilo.
4. Nezapomeňte na dilatační spáru.
5. Nezapomeňte na sladěné rohové lišty.


Jste-li připraveni k montáži tvrdé podlahy, navštivte naše dokumentační centrum, stáhněte si příslušný úplný návod k montáži a podívejte se na naše instalační video!