Jak mohu zlepšit kvalitu vzduchu ve své domácnosti?

Jak mohu zlepšit kvalitu vzduchu ve své domácnosti?

Dýchání čistého vzduchu pomáhá udržovat vaše zdraví. Je to základní právo, které máme všichni jako lidé, a je součástí při vytváření bezpečnějších a udržitelnějších měst nebo komunit. Když přemýšlíte o znečištění ovzduší, pravděpodobně vás napadnou výfukové plyny z automobilů a městský smog. Ale úrovně skrytých znečistění vnitřního ovzduší mohou být dvakrát až pětkrát vyšší než venku. A vzhledem k tomu, že trávíme 90% času uvnitř, je čistý vzduch ve vaší domácnosti skutečnou prioritou pro blaho vaší rodiny.

Co ovlivňuje kvalitu vnitřního ovzduší?

Kvalitu vnitřního ovzduší může ovlivňovat mnoho věcí, včetně teploty, vlhkosti, úrovní CO2, pevných částic a těkavých organických sloučenin.

Co jsou těkavé organické sloučeniny?

Těkavé organické sloučeniny  (VOCs) jsou plyny emitované při pokojové teplotě chemickými látkami, které se nacházejí ve všem, od barev, laků a lepidel až po každodenní čisticí prostředky.

Co jsou to pevné částice?

Částice  obsažené ve vzduchu, známé jako pevné částice, se mohou dostat do plic a způsobit dýchací potíže nebo zhoršení astmatu. A některé z nich jsou drobné. Jen jedna částice prachu může mít pětinu průměru lidského vlasu.

Co jsou alergeny?

Alergeny jsou látky, které mohou u některých lidí vyvolat silné reakce, známé jako alergické reakce. Mohou zahrnovat roztoče, plísně a různé potraviny. Světová zdravotnická organizace uvádí, že 20% lidí na celém světě má alergie a v roce 2016 trpělo astmatem přibližně 339 milionů lidí.

Children playing in the living room

Co je to bezpečná úroveň a jak Tarkett pomáhá čistit vzduch?

Všechny tyto látky jsou škodlivé pro lidské zdraví, takže čím je jejich hladina ve vaší domácnosti nižší, tím lépe. Emise VOC z podlahových kryti Tarkett jsou obvykle 10 (nízké) až 100 (ultra nízké) krát nižší než vyžadují nejpřísnější předpisy. A dnes má 98% našich podlah po celém světě alespoň nízké emise VOC. Můžete si tedy být jisti, že podlaha Tarkett přispívá k lepší kvalitě vnitřního ovzduší vaší domácnosti. Naše kolekce Starfloor Click 55 & 55PLUS dosahuje velmi nízké úrovně (Platinium)s těkavými organickými látkami ≤ 10 µg / m³. * Navíc kontrolujeme, zda naše výrobky neobsahují potenciální alergeny, a žádáme nezávislé odborníky, jako je Allergy UK, aby potvrdili, že naše podlahy neobsahují alergeny. Potvrzeno schvalovací pečetí, kterou jsme obdrželi pro všechny naše kolekce ICONIK. A nakonec  - naše podlahy se snadno čistí a udržují, takže budete potřebovat méně čisticích prostředků, které samy o sobě mohou být zdrojem těkavých organických látek.

*VOC emise emitované v místnosti po dobu 28 dnů.
U.S. Environmental Protection Agency. 1987. The total exposure assessment methodology (TEAM) study: Summary and analysis. EPA/600/6-87/002a. Washington, DC.
U.S. Environmental Protection Agency. 1989. Report to Congress on indoor air quality: Volume 2. EPA/400/1-89/001C. Washington, DC.
Prevention of Allergy and Allergic Asthma. Geneva, World Health Organization, 2003

Děláme vědomá rozhodnutí. S ohledem na člověka i na planetu.
Tarkett Human-Conscious DesignTM