JAK POKLÁDAT PODLAHU

JAK POKLÁDAT PODLAHU

Produkty a technologie Tarkett umožňují snazší pokládku podlah než kdy dříve. Nejlepších výsledků dosáhneme několika jednoduchými postupy.


Dejte si na čas 

Pokládka nové podlahy je dnes snazší než kdy dřív, ať zvolíte dřevo, laminát, nebo vinyl. Všechny naše krytiny jsou navrženy pro snadnou pokládku, ale podobně jako u jiných projektů i zde platí, že nejlepší výsledky chtějí svůj čas. Stačí věnovat trochu více času přípravě, a samotná realizace bude místo dřiny potěšením.


Než začnete – kontrolní seznam

  • Je místnost obdélníková, nebo čtvercová? Jedná se o chodbu nebo předsíň?

 Rozhodněte, ve kterém směru budete krytinu klást.

  • Máte dostatek zvolené krytiny na pokrytí celé plochy místnosti?
  • Nechali jste si rezervu pro případ křivých hran a rohů?
  • Dbejte na to, aby teplota a vlhkost vzduchu byly v obvyklých mezích (obvykle více než 18 °C a relativní vlhkost 40 % až 70 %).
  • Zejména dřevo vyžaduje spíše nižší hodnoty (relativní vlhkost 30 % až 60 %).
  • Dbejte o to, aby byl podklad čistý a suchý.
  • Uložte krytinu v neotevřeném balení v místnosti 24 až 48 hodin před montáží, aby se aklimatizovala na okolní podmínky.
  • K instalaci našich podlah nepotřebujete složité nástroje, na vinyl však budete potřebovat ostrý nůž a na dřevo a laminát pilku.

 

Příprava 

Ať pokládáte vinyl, laminát nebo dřevo, podklad musí být rovný, pevný a suchý. Povrch pečlivě vysajte, aby byl zcela čistý a bez úlomků.


Laminát a dřevo lze instalovat na: 

 

Beton – nový beton nechte vyzrát alespoň 90 dnů. Musíte použít parotěsnou zábranu a možná i akustickou podložku, případně kombinovaný parotěsný/zvukotěsný výrobek.

Dřevo – musí být řádně větrané a volná prkna musí být přibitá nebo přišroubovaná, aby se nehýbala. Nepoužívejte parotěsnou zábranu.

Koberec – pouze s krátkým vlasem a přilepený přímo na dřevěný podklad. Nepoužívejte žádnou podložku.

Dlaždice – pouze v jedné vrstvě a bez uvolněných, prasklých či jinak poškozených dlaždic.


Vinyl lze pokládat na: 

jakýkoli povrch, ale musíte jej:

 

Pečlivě očistit – odstraňte veškeré stopy barev, olejů, vosku, laků či rozpouštědel.

Ohladit – odstraňte či zbruste veškeré hrboly a výstupky jako např. hlavičky hřebíků a nerovnosti povrchu.

Opravit – najděte všechny dírky či pukliny a opravte je. Použijete-li tmel, nechte jej před pokládkou podlahy zcela vyschnout.


Pokládejte dílce rovně 

Ať pokládáte krytinu v jakémkoli směru, chcete-li dosáhnout profesionálního vzhledu, dílce nebo pásy nesmějí být nakřivo nebo šikmo k ose místnosti. Zajistěte, aby první řada byla stoprocentně rovná ode zdi ke zdi – pomůže nakreslit si čáru tužkou – a při práci rovnoběžnost neustále kontrolujte.


Pozor na mezeru 

Jakožto přírodní výrobky se laminátové a dřevěné podlahy při změnách teploty a vlhkosti roztahují a smršťují. Proto je důležité ponechat po obvodu místnosti ‚dilatační spáru‘, aby podlaha měla prostor k pohybu. Znamená to, že první řadu dílců byste měli začít klást alespoň 8 až 10 mm od stěny. Po dokončení podlahy se tato spára obvykle zakryje lištou.
Připravit, pozor, teď!

Laminát

Systém T-Lock a nový systém dvou zámků (2-Lock) velmi usnadňují pokládku našich laminátových podlah – zejména systém 2-Lock proces nebývale urychluje. Zámky jednoduše zaklapnou do sebe a není třeba lepidlo, hřebíky ani složité nástroje. Zjistěte si, kolik řad budete potřebovat – můžete si dílce volně rozložit v místnosti – a dbejte na to, aby poslední řada nebyla příliš úzká – špatně by se totiž řezala (neměla by být užší než 50 mm). Je-li užší, ořízněte první řadu tak, aby bylo možno ponechat poslední řadu širší. Výsledek bude pevnější a bude lépe vypadat.

Dřevo

Naše dřevěné podlahy se dodávají se třemi zámkovými systémy – Ultraloc, T-lock a nový 2-Lock. Díky těmto systémům se dílce spojí těsně a dokonale k sobě lícují bez mezer či nerovných hran. Navíc se s nimi pracuje velmi rychle a snadno – zejména systém 2-Lock postup práce nebývale urychluje. Zjistěte si, kolik řad budete potřebovat – můžete si dílce volně rozložit v místnosti – a dbejte na to, aby poslední řada nebyla příliš úzká – špatně by se totiž řezala (neměla by být užší než 50 mm). Je-li užší, ořízněte první řadu tak, aby bylo možno ponechat poslední řadu širší. Výsledek bude pevnější a bude lépe vypadat.


Nejlepší výsledek u dřevěných a laminátových dílců

Dílce lze klást v jakémkoli směru, nejlepšího vzhledu a funkčnosti však dosáhnete, když je namontujete:

  • v obdélníkových místnostech a chodbách podélně 
  • ve čtvercových místnostech v ose osvětlení

 

Vinyl

Máte na výběr z řady různých vinylových krytin našich novátorských řešení Floor in a Box (podlaha v krabici) a Starfloor až pro tradičnější formát pásů.

Produkty Floor in a Box a Starfloor mají samolepicí zadní stranu, takže je lze snadno nalepit na požadované místo a podél stěn zarovnat ostrým nožem. Oba výrobky lze přemísťovat, dokud nebudete s jejich polohou naprosto spokojeni.

TarkoSpray, naše revoluční lepidlo v rozprašovači, stejným způsobem usnadňuje kladení i dalších typů vinylových podlah. Lepidlo se nastříká přímo na podlahu a vinylová role se na ně rozbalí. Stejně jako u našich samolepicích produktů lze s krytinou hýbat, dokud nebude dokonale lícovat.


Návod je přiložen 

Ke všem našim výrobkům poskytujeme úplný návod k použití. Další informace si můžete stáhnout ze stránky každého produktu nebo z našeho dokumentačního centra.