Kruh se uzavírá díky dodržování zásad cirkulární ekonomiky

Kruh se uzavírá díky dodržování zásad cirkulární ekonomiky

S rostoucí populací světa se zvyšuje se tlak na přírodní zdroje a životní prostředí. Uzavíráme kruh. Pomáháme efektivně zvládat odpad vzniklý v souvislosti s podlahou, a přitom chránit světové přírodní zdroje a životní prostředí. Odřezky z vaší podlahy a odpad z naší výroby recyklujeme na nové, vysoce kvalitní výrobky. Takto můžeme společně přispět k uzavření kruhu a začít využívat cirkulární ekonomiku.
Přeměnili jsme naše podnikání, abychom urychlili cestu k regenerativní, ekologicky vědomé ekonomice - cirkulární ekonomice  tím, že eliminujeme odpad v celém životním cyklu našich produktů.
 

Přeměňujeme odpad na vysoce kvalitní suroviny.
V roce 2017 jsme zpracovali 160,000 tun recyklovaných materiálů jako suroviny, které představují 12% našich nakoupených surovin.
Například naše kolekce heterogenních podlahových krytin Tapiflex obsahují od 21% do 30% recyklovaného obsahu.

Spolupracujeme s dalšími průmyslovými odvětvími:
- od společnosti Aquafil recyklujeme rybářské sítě do našich koberců
- s vodárnami v Nizozemsku -  do podložky koberců zpracováváme křídu, vzniklou při úpravě vody
- s automobilovým průmyslem v Italii  - PVB z čelních skel automobilů po skončení jejich životnosti zpracováváme do vinylových dílců.

Do roku  2020 usilujeme o snížení odpadu na nulovou hodnotu. V roce 2017 jsme snížili produkci nerecyklovatelného průmyslového odpadu  o 31% oproti roku 2015.
Cílem je také zdvojnásobit objem zpětného odběru zbytků podlahových krytin po instalaci a použitých podlahových krytin oproti roku 2010.