Podmínky použití

Podmínky použití

Webové stránky https://bytove.tarkett.cz jsou publikovány:

Tarkett Česká republika  Sp. z o.o. - organizační složka
Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 76132, IČ: 01617630
Daňové identifikační číslo DIČ: CZ683286012
Vinohradská 2828/151, Atrium Flora Office A
130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 600
(dále jako "Tarkett")

Chcete-li nás kontaktovat, použijte, prosim, formulář na webových stránkách.

Vydavatel je Łukasz Kopański.

Webové stránky https://bytove.tarkett.cz jsou designovány:
Digitas LBI s registrovanou kanceláří na adrese 146 Brick Lane London E1 6RU UK

Webové stránky https://bytove.tarkett.cz byly vyvinuty:
Theodo s registrovanou kanceláří na adrese 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, France

Webové stránky https://bytove.tarkett.cz operují na platformě poskytované:
Amazon Web Service  s kanceláří registrovanou na adrese P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

Váš přístup a užívání webových stránek Tarkett ( webové stránky ) se řídí současnými podmínkami používání ( podmínky používání ). Vaším přístupem, prohledáváním a používáním webových stránek potvrzujete, že jste četli, rozumíte a akceptujete, bez připomínek, podmínky používání, které můžou být modifikovány společností Tarkett.

Pokud se Tarkett rozhodne podmínky používání modifikovat, na webových stránkách budou k nalezení obnovené podmínky používání. Jste tedy zváni pro pravidelné kontroly podmínek používání.

Copyright – duševní vlastnictví

Obsah webových stránek a jmenovitě, ale ne exkluzivně text, značky, loga, fotografie, videa, hudba, layouty, design, know-how, technologie, produkty a procesy jsou majetkem Tarkettu nebo jejich přidružených společností nebo jsou používány se souhlasem jejich majitelů. Proto jsou chráněny copyrightem, obchodními značkami, patenty a dalšími právy duševního nebo průmyslového majetku dle odpovídajícího práva.

Nothing contained on the Website shall be interpreted or construed as granting you a license or right to use any such content of the Website.

Užití webových stránek

Můžete stáhnout, zobrazit nebo vytisknout obsah webových stránek pouze pro svoji osobní potřebu nekomerčního charakteru. Jakékoliv jiné použití, včetně reprodukce, modifikace, distribuce, přenosu nebo veřejného zobrazení obsahu webových stránek je zakázáno. Povoleno je pouze s písemným souhlasem Tarkettu.

Osobní informace

Všechna osobní dat, která byste mohli poslat po Internetu na webové stránky jsou chráněna a zabezpečena dle našich interních pravidel. Tarkett odporučuje přečíst si pravidla ochrany dat před poskytnutím jakýchkoliv údajů.

Odkaz na třetí strany nebo materiály

Jelikož vám chceme nabídnou co největší rozsah informací, naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo materiál jiných společností, které nepatří společnosti Tarkett. Tarkett není zodpovědný za obsah těchto webových stránek, sběr osobních dat, cookies na těchto webových stránkách..

Správa přístupových kódů

Some services provided by the Website may require an access code and/or a password, delivered by the Website administrator. These codes and passwords are strictly confidential, personal and non-assignable. You are personally responsible for their administration, preservation and the consequences of their use. You must take all necessary measures to protect and keep these codes or passwords secret. Tarkett shall not be held responsible for any fraudulent use of access codes and/or passwords.

Zříkání se záruky

Některé služby poskytované na webové stránce mohou vyžadovat přístupový kód nebo heslo, které je vydáno správcem webové stránky. Jste osobně zodpovědní za jejich správu, uchovávání a důsledky jeho užití. Je nutné přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu a udržení těchto hesel v tajnosti. Tarkett nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv podvodné použití přístupového kódu nebo hesla. Užíváte stránky a z nich čerpající informace na své vlastní riziko.

TARKETT NEZARUČUJE BEZCHYBNÉ FUNGOVÁNÍ STRÁNKY NEBO, ŽE STRÁNKA A JEJÍ SERVER NENÍ NOSITELEM VIRU NEBO JINÉHO ŠKODLIVÉHO MATERIÁLU. POKUD POUŽÍVÁTE VÝSLEDKU STRÁNEK PRO SPRÁVU, VÝMĚMU ZAŘÍZENÍ ČI DAT, TARKETT NEBUDE NÉST ZODPOVĚDNOST ZA TYTO NÁKLADY.

TATO STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA VE ZNĚNÍ JAK JI VIDÍTE A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU. TARKETT VČETNĚ JEHO DODAVATELŮ SE DLE ZÁKONA PLNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁVA TŘETÍCH STRAN, JAKOŽ I ZÁRUKY VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. TARKETT A JEHO DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI ČI VČASNÉHO DODÁNÍ MATERIÁLU, SLUŽEB, SOFTWAROVÉHO TEXTU, GRAFIKY A ODKAZŮ.

Některé jurisdikce nemusí povolovat určité omezení záruky, takže některé z uvedených výše se Vás nemusejí týkat.

Při prohlížení stránek nejsou Tarkettem poskytované informace, ať už v ústní nebo v písemné podobě, předmětem záruky pokud není výslovně uvedeno v Podmínkách pro použití.

Přistupujete, používáte a prohlížíte stránky na své vlastní nebezpečí.

Přistupujete, používáte a prohlížíte stránky na své vlastní nebezpečí.

BERETE NA VĚDOMÍ A PŘÍJMÁTE ZNĚNÍ V PLNÉM ROZSAHU, KTERÉ SE ŘÍDÍ PLATNÝMI ZÁKONY A PŘEDPISY. ANI TARKETT, ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA TVOŘENÍ A PUBLIKACI WEBOVÉ STRÁNKY, NEMOHOU BÝT ZODPOVĚDNY ZA ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, JAKOUKOLI ÚJMU NA POVĚSTI, PŘÍPADNÉ ŠKODY NA ZTRÁTÁCH, NÁKLADECH, SNÍŽENÍ OBRATU NEBO ZISKU. TEDY JAKÉKOLI ŠKODY RŮZNÉ POVAHY (I POKUD ŠKODA BYLA ZNÁMA ČI MOHLA BÝT ZAZNAMENÁNA TARKETTEM), VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKU, POUŽÍVÁNÍ JEJÍHO OBSAHU, PŘÍPADNĚ ZNEMOŽNĚNÍ JEJÍHO POUŽITÍ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE.

VŠECHNY MATERIÁLY, KTERÉ JSOU STAŽENY NEBO ZÍSKÁNY JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM PŘI POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY, POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. Tarkett nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody nebo viry, které by mohly ovlivnit Vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu přístupu na stránky, jejich používání nebo stažení jakéhokoliv obsahu, stejně tak z důvodu nelegálního proniknutí nebo zásahu do IT systémů.. Tarkett reserves the right to interrupt or discontinue any or all of the functionality of the Website. Tarkett si vyhrazuje právo přerušit či ukončit některé nebo všechny funkce těchto webokých stránek. Tarkett nenese žádnou zodpovědnost nebo závazek za jakékoliv přerušení nebo zastavení funkcí na stránkách, vyplývající z rozhodnutí nebo opomenutí Tarkettu, případně třetích stran.

User submissions

Tarkett rád uvítá Vaše komentáře na svých stránkách obecně a i komentáře týkajících se jeho produktů. Nicméně berte na vědomí, že pokud nám zašlete kreativní návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty, vynálezy nebo jiné informace (souhrnně "informace"), informace musí být uznána a považována za majetek Tarkettu. Obecně platí, že každá informace, kterou jste odeslal na webovou stránku, případně poslal Tarkettu po internetu, bude považována za důvěrnou a tato skutečnost je na stránkách jasně uvedena. Bez omezení na výše uvedené, předložením jakékoliv informace ji Tarkettu věnujete, ten se stává jejím výhradním vlastníkem, vyhrazuje si všechna práva k celosvětovému použití, a dále si nárokuje její neomezené využití pro jakýkoliv komerční nebo jiný účel pro Vás bez náhrady.

As a user of this Website, you are responsible for your own communications and are responsible for the consequences of their posting. By submitting Information, you are warranting that you own the material/content submitted, that it is not confidential, trade secret, defamatory and that Tarkett's use will not violate any third party's rights.

Tarkett reserves the right to expel users and prevent their further access to this Website for violating these terms or the law and reserves the right to remove any communications from the Website.

Miscellaneous

  • Podmínky používání zahrnují celou smlouvu mezi Tarkettem a Vámi, pokud jde o přístup a používání webové stránky a jejího obsahu. Jakékoliv další ujednání a podmínky vydané Tarkettem, upravující smluvní vztah s Vámi, zejména pokud jde o nákup výrobků, jsou nadřazeny Podmínkám užívání.
  • Pokud by bylo nalezeno nějké ustanovení v rozporu s jakýmkoliv právem nebo soudem, neplatnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení uvedených v Podmínkách pro užívání. Tyto zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
  • Stránky se řídí  český právem.
  • Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy týkající se Podmínek používání, prosím kontaktujte nás:
    dataprivacy.cz@tarkett.com.

 

Copyright photographs:

© Getty Images
© Thinkstock
© Evolution